IMG_6883

Januari update

Een nieuw golfjaar is weer aangebroken, ondanks alle beperkingen zijn we weer begonnen met de voorbereidingen en het vaststellen van de Businessclub dagen en bedrijven competitie avonden. 
Via deze weg ook een warm welkom aan alle leden die in 2020 en vanaf 2021 lid zijn geworden. Zodra de gelegenheid daar is, zullen wij jullie in de gelegenheid stellen iets over jullie bedrijf te vertellen. Wij zullen er alles aan doen om jullie je snel thuis te laten voelen bij onze business club.

Met het bestuur van de Stichting Golfclub Heelsum is besloten dat de vouchers van 2020 het gehele jaar 2021 geldig zijn. De vouchers voor 2021 liggen klaar bij de receptie om op te halen.

Algemene Ledenvergadering
Met de huidige COVID maatregelen kan de ALV helaas niet in januari plaatsvinden. We zullen deze ergens plannen voor de eerste helft van 2021 op en nader te bepalen tijdstip.

Programma 2021
Onder voorbehoud van de COVID maatregelen hebben we het programma voor 2021 opgesteld. Het volledige schema is te vinden op de site. In het programma zijn tevens de bedrijvencompetitie avonden opgenomen en de mogelijkheid je hiervoor in te schrijven. Bij voldoende deelnemende teams (20) zal deze competitie in april 2021 starten.

Komende BC middag maart
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is het nog onduidelijk of de geplande BC dag in maart doorgang kan hebben. We zullen jullie zo goed mogelijk informeren over het doorgaan er van, waarvoor begrip gevraagd.

Kortom het blijft lastig in deze steeds wisselende omstandigheden om een BC dag te organiseren. We zullen je per BC dag informeren over het doorgaan en – bij doorgang – de vorm waarin de dag doorgang kan vinden.

Rest ons je een gezond jaar voor jou en je dierbaren te wensen met meer bijeenkomsten dan het afgelopen jaar.